Görsel Yok

Koza Altın Hedef Büyüttü

2 Temmuz 2021 Osman Tavşan 0

Milletin hizmetine giren Koza Altın TMSF bünyesinde yüzde 125 büyüdü Geçmişte kaynaklarını terörün finansmanına aktaran Koza Altın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesinden bu yana […]

Görsel Yok

Genç ve Güzel Bayanlarla Tanışmak

12 Haziran 2021 Osman Tavşan 0

1994: Türkiye Kahire’de yapılan Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Konferansına katıldı. Konferans’da kadının statüsü ve sağlık ilişkisini vurgulayan “üreme sağlığı” kavramı üzerinde özellikle duruldu ve […]