KOBİ’lerde ciro sınırı 500 bin TL’ye yükseltildi

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (DDAS) Sistemi’nde KOBİ tanımında düzenleme yapıldı. KOBİ’lerin sisteme dahil olmasında ciro üst sınırı 500 bin TL’ye yükseltildi.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nin tarife ve talimatları ile çalışma usul ve esaslarına dair tebliğde değişiklikler yapan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine yönelik DDAS ve KOBİ’lere finansman sağlanmasına yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (DDAS-Ticari) sağlanmasında sisteme dahil olmak için aranan şartlardan biri olan bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde edilen ciro üst sınırı, DDAS-Ticari için 250 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltildi. Düzenlemeyle, Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin bu tutarı her bir başvuru için yüzde 40’a kadar artırma yetkisi de yüzde 50’ye çıkarıldı.

DDAS-Ticari Sistemi’ne başvuru şartları arasında yer alan “işletmenin başvuru tarihinden itibaren en az 2 yıl önce kurulması” kriterine, işletmenin “sermayesinin çoğunluğuna sahip bir başka tüzel kişiliğin en az 2 yıl önce kurulmuş olması” ibaresi eklendi.

Tebliğ ile ayrıca, tebliğde KOBİ tanımına referans verilen yönetmelik ise 24 Mayıs’ta 7297 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yönetmeliği olarak değiştirildi.

VADEYE GÖRE PRİM KATSAYI TABLOSU DEĞİŞTİ

Tebliğle yükseltilen ciro üst sınırına paralel olarak ciroya göre DDAS-Ticari prim katsayılarını belirleyen tabloya “250 bin TL-400 bin TL” ile “400 bin TL-500 bin TL” satırları eklendi. Bu tablo esas alınarak hesaplanacak prim tutarı alt sınırı da 3bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarıldı.

Risk değerlendirmesi sonucunda her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlarından elde edilen cirosuna göre sağlanacak alıcı limiti tablosunda da yapılan düzenlemelere paralel olarak değişiklikler yapıldı.

Bu kapsamda, vadeli satışlardan elde edilen cironun; 75 milyon TL-200 milyon TL olması halinde 1 milyon TL, 200 milyon TL-300 milyon TL olması halinde 1,25 milyon TL, 300 milyon TL-400 milyon TL olması halinde 1,5 milyon TL, 400 milyon-500 milyon TL olması halinde de 2 milyon TL alıcı başına azami alıcı limiti sağlanacak. Cironun 4. maddenin 5. fıkrası kapsamında artırılması halinde alıcı başına sağlanan azami alıcı limiti 1 milyon TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldı.

PRİM BELİRLEMEDE KOBİ’NİN TALEBİ ÖNCELİKLİ

Tebliğin 12. maddesine eklenen fıkraya göre, DDAS-Ticari kapsamında primin belirlenmesinde, ciroya bağlı belirlenen prim oranları yerine KOBİ tarafından talep edilen azami teminat tutarı esas alınabilecek. Bu durumda prim peşin ödenecek.

Tebliğin 1. fıkrası kapsamında DDAS-Ticari poliçesine sahip KOBİ’ler, poliçeleri yürürlükte olduğu müddetçe bu üründen yararlanamayacaklar. Prim ve azami tazminat tutarının belirlenmesinde; 1,000 TL prim için 30 bin TL, 2 bin 500 TL prim için 75 bin TL, 5 bin TL prim için 150 bin TL ve 10 bin TL prim için 300 bin TL rakamları esas alınacak.

Bu kapsamdaki ticari alacak sigortasına ilişkin tazminat başvurusu ancak icra takibinin kesinleşmesi halinde yapılacak. Bu durumda, tazminat ödemesi özel şartlarda belirtilen hususlar çerçevesinde Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından gerçekleştirilecek.

Sistem kapsamında alıcı skoru 1-5 olan alıcılar için yüzde 70 veya yüzde 90 olarak uygulanan teminat oranları, bu fıkra kapsamında %100 olarak uygulanacak. Bu düzenleme, 6 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğle getirilen diğer düzenlemeler ise bugün yürürlüğe girdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*