Müzik eski çağlardan günümüze kadar çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmakta. Müzik ile ilgili şüphesiz en bilindik sözlerden birisi ‘Müzik ruhun gıdasıdır’ kalıbıdır. Ruhu beslediği gibi beyin fonksiyonlarına da müziğin etki edip etmediği araştırmalara konu olurken, aynı zamanda bir enstrüman çalmanın insanlar üzerinde etkisi de araştırmalara konu oluyor. Yapılan araştırmaya göre, Şili’de yaşları 10 ile 13 arasında