Sasa yüzde 128 bedelsiz sermaye artırımı teklif edecek

Sasa sermaye artırımına gitme kararı aldı. Şirket kar payını bedelsiz olarak pay sahiplerine ödeme teklifinde bulunacak. Genel kurula sunulacak teklife göre Sasa Polyester yüzde 128 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmayı planlıyor. 

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 10.589.574.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 16 Mart 2023 tarihli toplantısında;

-Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 31.maddesi gereği ve SPK tebliğine uygun olarak 154.777.201,28 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, 10.442.792.597,95 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 7.502.025.773,60 TL’lik kısmının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, 2.940.766.824,35 TL’lik kısmının ise Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına;

-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; yasal kayıtlarımızda yer alan 3.095.544.025,63 TL Net Dönem Kârından Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 154.777.201,28 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, 2.940.766.824,35 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının tamamının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına;

-Mevcut 2.302.591.217 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %127,72 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına ve bu hususların Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Ayrıca Olağanüstü Yedek olarak ayrılmış olan 52.601.757,75-TL’lik kısmın da bedelsiz pay olarak sermayeye eklenmesine, böylece mevcut 2.302.591.217 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine toplamda %130 oranında bedelsiz pay dağıtılması hususunun ayrıca Genel Kurulun bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir