Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi (İKÜ Yayınevi), Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü dizisi “A Very Short Introductions”dan seçkileri Türkçeye kazandırmaya devam ettiğini duyurdu. Öğrencilere, eğitimcilere ve meraklılarına konuya dair giriş niteliğinde bilgiler sunan ‘Çok Kısa Bir Başlangıç’ serisinden Fransız Devrimi, Antik Çağ’da Savaş, Modern Sanat ve Hegel ile diziden Türkçe yayınlanan kitap sayısı 16’ya ulaştı. Bristol Üniversitesi emekli tarih profesörü ve kıdemli araştırmacısı William Doyle’un kaleme aldığı “Fransız Devrimi: Çok Kısa Bir Başlangıç”, H. Hande Orhon Özdağ’ın çevirisiyle raflardaki yerini aldı. Fransız Devrimi’ne giden tarihsel süreci, devrim dönemi Fransa’sındaki olayları, devrim öncesinin ve sonrası iklimin yarattığı sosyolojik dönüşümünü konu alan kitap, devrimin günümüz dünyasına etkilerini de irdeliyor. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor #1 “Fransız Devrimi: Çok Kısa Bir Başlangıç” kitabının Türkçe baskısına önsöz yazan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya çalışmayı; “William Doyle’un elinizde tuttuğunuz giriş kitabı, yazarı bu zengin tartışmanın bir tarafı olmasına rağmen mesafesini koruyarak akademik ve kamusal alanda gerçekleşen çatışmaları aktarıyor. Bir diğer yandan tarihsel bir olgu olarak Fransız Devrimi’nin çok farklı veçhelerini de anlaşılır bir şekilde okuyucuya tasvir etmekte oldukça başarılı. Tarihçi olmayan okuyucuların da kitabı bir nefeste okuyacağına eminim.” sözleriyle değerlendirdi. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor #2 “Antik Çağ’da Savaş: Çok Kısa Bir Başlangıç” kitabının yazarı Eski Çağ tarihi profesörü Dr. Harry Sidebottom, Antik Çağ savaşlarının temelini oluşturan felsefeden savaş strateji ve teknolojisinin gelişimine kadar konunun tüm yönlerini yeni bir yaklaşımla ortaya koyarken, “Adil savaş mümkün mü?”, “Kuşatma muharebeleri neden kanlıydı?”, “Bir savaşın sonucunda ilahi müdahalenin rolü nedir?” sorularından hareketle antik toplumların çatışmaya dair düşüncelerini de araştırıyor. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor #3 İlyada, Tacitus ve Pers Savaşları’ndan örneklerle anlatımını zenginleştiren Harry Sidebottom, Antik Çağ’a ve Antik Çağ’da savaşa yönelik dikkat çekici anekdotlar da sunuyor. Kitabın önsözünü kaleme alan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe kitapla ilgili “Bu kitap bizlere savaşların Antik Çağ toplumları, özellikle de Grek ve Roma toplumlarında ne şekilde algılandığını çarpıcı bir şekilde aktarıyor. Orduların ve savaşların gelişimi hakkında edindiğimiz bilginin yanı sıra aynı zamanda savaşların ve bunların neden olduğu toplumsal değişimi de bu eserde görebilmekteyiz.” değerlendirmesinde bulundu. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor #4 Falmouth Üniversitesi sanat tarihi profesörü David Cottington’un kaleme aldığı ve Duygu Pınar Kayıhan’ın Türkçeye çevirdiği “Modern Sanat: Çok Kısa Bir Başlangıç”, “modern” terimine yönelik kafa karışıklığını ortaya koyarken, “Bir sanat eserinin modern olarak nitelendirilmesini sağlayan veya sağlamayan nedir?”, “Sanat simsarlarının rolü nedir?”, “Modern sanatçı, eserleriyle ne anlatmaya çalışır?” sorularının yanıtlarını arıyor. Manet’nin Kırda Öğle Yemeği’nden Tracey Emin’in Yatağım’ına kadar modern sanattaki ihtilafları açıklayan David Cottington’ın merak uyandırıcı eseri, okurlara modern sanata ilişkin temel bir fikir vermekle kalmıyor, aynı zamanda çağdaş görüşleri de ortaya koyuyor. Kitabın Türkçe baskısına önsöz yazan Dr. Necmi Sönmez de kitap hakkında “David Cottington, modern sanat ve görsel kültür araştırmalarına ilgi duyanlar için son derece önemli bir ‘ilk adım’ kitabı kaleme almış. Modern sanata eşlik eden patikaların, paradoksların ve bu kitaptaki cümlelerin altında varlığını gösteren ironinin keyif verici olduğunu söylemek bir zorunluluktur.” ifadelerini kullandı. Princeton Üniversitesi’nde Ira W. DeCamp Biyoetik Profesörü olan Peter Singer, evrensel boyuttaki etkileriyle felsefe tarihinin en önemli düşünürlerinden biri olan Hegel’i konu edindiği kitabı “Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç”ta işe Hegel’in yaşamını ve yaşadığı dönemdeki dünyayı açıklamakla başlıyor ve ardından onun tarih, Tin felsefesini, “toplum” ve “özgürlük” kavramlarına yönelik görüşlerini, mantık ve diyalektiğini derinlemesine inceliyor ve Hegel felsefesinin günümüzdeki akıbetini ortaya koyuyor. Cenk Özdağ’ın Türkçeye çevirdiği “Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç” kitabının önsözünü yazan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Göçmen kitapla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor: “Bugün Hegel’i tartışmak, 19. ve 20. yüzyılda olduğu 21. yüzyılda da felsefede ilericilik ile gericilik arasında ayrım yapmayı gerektirmektedir. Singer’in ‘Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç’ adlı kitabı bu konuda iyi bir başlangıç kılavuz olabilir.” Ergül Tosun Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.