Doktorlar ve sağlık çalışanları yarın greve gidiyor!

Doktorlar ve sağlık çalışanları yarın greve gidiyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, 8 Şubat’ta yapılacak “Beyaz g(ö)rev” eylemi öncesi 7 Şubat 2022 günü bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında “Emek Bizim, Söz Bizim” diyerek başlattıkları mücadelede Beyaz Yürüyüş, Beyaz Forum, 15 Aralık G(ö)REV eylemi ve Beyaz Nöbet süreçlerini hatırlatan tabip odaları yöneticileri emekleri, hakları ve toplumun sağlık hakkı için 8 Şubat’ta grevde olacaklarını belirtti.

Tabip odalarının temsilcileri topluma “Bu grev hepimizin sağlığı için; 8 Şubat’ta randevu almayın, hastanelere bizlerin yanında olmak için gelin” diye seslendi.

Yapılan açıklamada, eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımının aksamayacağı yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

1- COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir.

2- Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

3- Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

4- Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

5- Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

6- Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

7- Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir.

8- Bu hususlar çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için çaba sarf edilecektir.