Dikkat! Covid-19 habercisi olabilir

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında “kurdeşen” olarak da bilinen ürtikerin, cildin herhangi bir yerinde, gruplar şeklinde oluşan soluk kırmızı şişlikler olduğunu, anjioödeme benzediğini ancak şişmenin yüzeyden ziyade derinin altında oluştuğunu belirtti.

Ürtikerin sıklıkla anjioödemle görüldüğünü, akut ürtikerin hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın belirtisi olduğunu anlatan Akçay, daha çok çocuklarda viral enfeksiyonların ürtikere neden olduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Akçay, ürtiker döküntülerinin yüzde 50’sinden fazlasının Covid-19’un klasik semptomlarından önce veya eş zamanlı ortaya çıktığı bilgisini verdi.

Bu döküntülerin hastalığın teşhisine yardımcı olduğunu aktaran Akçay, “Ürtiker döküntülerinin olması, özellikle yakın zamanda Covid-19’lu hastalarla temas eden hastalarda, hastalık tanısı mutlaka düşünülmelidir. Bu nedenle ürtiker görülen her hastada Covid-19 enfeksiyonu için test yapılması çok önemlidir. Dermatologlar ve klinisyenler Covid-19’lu çocukların erken tanısında bunu dikkate almalıdır. Çünkü bu çocuklar enfeksiyon için yüksek risk altında olabilecek ebeveynlere ve büyükanne ile büyükbabalara enfeksiyonu bulaştırabilir” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Akçay, eozinofil sayısının düşük olmasının enfeksiyonun daha ağır geçtiğinin göstergesi olabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Eozinofil sayılarının normalleştirilmesinin klinik iyileşmeyi sağladığı gözlenmiştir. Bir çalışmada ürtikeri olan Covid-19 hastalarının daha iyi bir iyileşmeye sahip olduğu ve bunun nedeninin, kanda eozinofil seviyesinde yükseklik olduğu bildirilmiştir. Covid-19 enfeksiyonu olan hastalarda gelişen ürtiker hastalığının bir haftadan kısa süre içinde iyileştiği görülmüştür. Sonuç olarak, ürtiker döküntülerinin ‘SARS-CoV-2’ enfeksiyonundan kaynaklanabileceği bildirilmiştir. Ürtiker döküntüleri görülen her çocuk ve yetişkinde Covid-19 enfeksiyonu açısından test yapılması çok faydalı olacaktır. Özellikle ürtikerle birlikte ateş ve Covid-19 enfeksiyonlu biriyle temas öyküsü olanlarda Covid-19 enfeksiyonu için test yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecektir.”